10°C zamglenie

ZEBRANIE W IZABELINIE C

W obecności Sołtysa, Rady Sołeckiej i Mieszkańców rozdysponowano Fundusz Sołecki Izabelina C na 2019 rok.

 

We wtorek, 25 września 2018 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się zebranie sołeckie mieszkańców Izabelina C. Obrady otworzył sołtys Ryszard Gawin. Nieduża, jak na ogólną liczbę mieszkańców frekwencja spowodowała, że Ci, którzy przybyli na obrady, zmuszeni byli do odczekania 20 minut, czyli zgodnie ze statutem sołectwa do czasu rozpoczęcia tzw. "drugiego terminu". Przerwę w obradach spożytkowano na poruszenie spraw lokalnych. Gminne osiągnięcia zrelacjonował zebranym, obecny na zebraniu Zastępca Wójta Ryszard Haczek (również członek rady sołeckiej).

 

Po rozpoczęciu drugiej części Rada Sołecka zaprezentowała swoje propozycje wykorzystania budżetu sołeckiego a mieszkańcy zgłosili kilka propozycji ze swojej strony. Około 50 przybyłych mieszkańców prowadziło burzliwe dyskusje z zastępcą wójta a głównym tematem było bezpieczeństwo na terenie Izabelina C. Od jakiegoś czasu na tym terenie było sporo włamań, które zaniepokoiły osoby mieszkające w tym rejonie.

 

Po długich dyskusjach pieniądze wstępnie zaproponowane na realizację Otwartej Strefy Aktywności na terenie przy ul. Rynkowej, zostały podzielone na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem (ponad 20 tysięcy, do konkretnych decyzji na kolejnym zebraniu), stworzenie oraz promocję fanpage Izabelina C oraz fundusz na zorganizowanie Dnia Sąsiada - aktywność bezpośrednio integrującą sąsiadów. Mieszkańcy nie zapomnieli również o izabelińskiej OSP oraz wyrazili chęć zagospodarowania terenu przy ulicy Rynkowej ale w drodze rozmów i konsultacji z mieszkańcami, a nie głosowania gotowych propozycji.

 

Pozostałą kwotę zgodnie z propozycją sołtysa i rady sołeckiej przeznaczono m. in. na zakup: ławek, koszy, stojaka na rowery, kamery monitoringu, druk i kolportaż ulotek i ogłoszeń informacyjnych.

 

tekst i foto: Jola Kowalska

 

ZEBRANIE W IZABELINIE C komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się