9°C lekkie zachmurzenie

ZEBRANIE W IZABELINIE C

We wtorek, 29 maja 2018 roku o godz.18.00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Izabelina C

 

Na obrady, które w budynku CKI (sala 124) otworzył sołtys miejscowości Ryszard Gawin przyszło około 20 osób. Wśród zebranych obecni byli włodarze Gminy Izabelin oraz radni szczebla powiatowego i gminnego.

 

Tak niska frekwencja wymusiła, że wszelkie wiążące ustalenia i wszystkie głosowania odbyły się dopiero w tzw. drugim terminie. Jednym słowem, zgodnie ze statutem, po upływie 15 minut (faktycznie było to trochę później) Pan Sołtys ponownie otworzył zebranie i dopiero wówczas rozpoczęła się dyskusja na temat m. in. wykorzystania (rozdysponowania) funduszu sołeckiego.

 

Korzystając z obecności mieszkańców, w oczekiwaniu na drugi termin, Zastępca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym zagadnienia związane z:

 

  1. Wprowadzeniem pierwszej strefy biletowej ZTM na terenie Gminy Izabelin,
  2. Wprowadzeniem ulg w zakupie biletów z Kartą Dużej Rodziny,
  3. Budową Ośrodka Zdrowia (zakończenie w sierpniu 2018 r.),
  4. Rozpoczęciem adaptacji budynku po starej przychodni na potrzeby Domu Seniora,
  5. Budową ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja w Laskach (zakończenie w sierpniu 2018 r.),
  6. Realizacją nowych nakładek bitumicznych na ul. Langiewicza, Chłopickiego, Końcowej i Matejki,
  7. Realizacją oświetlenia na ul Krzywickiego.

 

Następnie rozpoczęto procedowanie zmian związanych z wydatkowaniem funduszu sołeckiego, którego przypomnijmy całkowita kwota na bieżący rok wynosi niemalże 43 tysiące złotych.

 

Dotychczas wydano kwotę 36 601.35, które to pieniądze przeznaczono na realizację tych przedsięwzięć, które zostały uzgodnione na zebraniu we wrześniu 2017 roku. Realizacja pozostałej kwoty (tzw. nadwyżki) zostanie przeznaczona na: ustawienie 6 dystrybutorów na psie odchody, wybudowanie wiaty dla rowerów w rejonie poczty i budynku urzędu, zakupu stojaków na rowery przy ul Rynkowej (przy placu zabaw), postawienie dodatkowych koszy i ławeczek w wyznaczonych miejscach oraz organizację pikniku sołeckiego.

 

Jedna z Mieszkanek, Dorota Zmarzlak zgłosiła, aby zgodnie z sugestią i prośbą Sołectwa Truskaw, 700 zł przeznaczyć na szkolenia dla Sołtysów, jednak ta wydawałoby się słuszna inicjatywa (szkoleń nigdy za wiele) nie uzyskała poparcia większości.

 

Ponadto w trakcie zebrania omówiono także możliwości wymiany pieców w sezonie grzewczym 2018/2019.

 

Jola Kowalska

 

ZEBRANIE W IZABELINIE C komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się