9°C lekkie zachmurzenie

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW LASEK

W czwartek, 7 czerwca 2018 roku o godzinie 19:00 w auli Gminnego Przedszkola w Laskach odbyło się zebranie wiejskie, na którym poruszono szereg spraw nurtujących mieszkańców Lasek.

 

W obecności Wójta Witolda Malarowskiego i Z-cy Wójta Ryszarda Haczka, zebranie otworzył Sołtys Stanisław Macias. W gronie około 20 osób rozmawiano na tematy związane z życiem bieżącym sołectwa, jak również omówiono zagadnienia związane z przyszłością wsi.

 

Wśród najważniejszych tematów, które poruszano podczas obrad można wyróżnić rozmowy nt. przedłużających się prac związanych z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja i związanymi z tym niedogodnościami, brakiem ogólnodostępnych miejsc parkingowych i planami z tym związanymi, w tym także o organizacji miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej, ul. Wolfa (przy sklepie hydraulicznym), kupna powiatowej działki przy ul. Podleśnej i negocjacji nt. pozyskania działki vis a vis przedszkola. Wójt potwierdził również, że na 99,9% od nowego roku szkolnego (wrzesień) Gmina Izabelin znajdzie się w I strefie biletowej ZTM oraz, że od 1 września planowane jest otwarcie nowego ośrodka zdrowia w Izabelinie (przy Tetmajera/Matejki). Wójt przypomniał również od zakończeniu przebudowy ulicy (udrożnieniu przejazdu) ulicy Klaudyńskiej i Łąkowej oraz o planach i przedłużających się procedurach związanych z przebudową nieremontowanej dotychczas części ul. Brzozowej. Z-ca Wójta omówił m. in. zagadnienia dotyczące planów modernizacji skrzyżowania w Mościskach w zakresie udrożnienia wjazdu do Warszawy, budowy progów zwalniających na ul. Słonecznej, prac związanych z budową kanalizacji i wymiany pieców węglowych oraz o planowanych objazdach w związku z planowaną modernizacją ul. 3 Maja.

 

Wśród spraw ważnych rozmawiano także o zagospodarowaniu młodzieży poprzez zorganizowanie Im miejsca do spotkań, a także możliwościach wykorzystania w tym celu świetlicy OSP. Ponadto podjęto uchwały: o dostępności placu zabaw przez cały rok i o zmianie przeznaczenia części budżetu sołeckiego na 2018 r. w kwocie 23 000 zł. Przeprowadzono także konsultacje w sprawie punktów sprzedaży alkoholu w Laskach.

 

Zmiana przeznaczenia części funduszu sołeckiego spowodowana została tym, że wybrany dostawca urządzenia na plac zabaw nieoczekiwanie podwyższył kwotę realizacji z 23 na 40 tysięcy. Spowodowało to odstąpienie od realizacji zadania i zmianę przeznaczenia środków finansowych. Zebrani na spotkaniu ustalili, że niewykorzystana kwota zostanie przeznaczona na: zakup artykułów biurowych (500 zł.), dyktafon (700 zł.), szkolenie dla sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców (700 zł.), zorganizowanie biblioteczki plenerowej na placu zabaw (2000 zł.), organizację pikniku sołeckiego (3000 zł), doposażenie siłowni plenerowej na placu zabaw (15 000).

 

Ponadto poinformowano, że Piknik Sołecki odbędzie się 22 września 2018 roku.

 

Michał Starnowski

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW LASEK komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się