0°C mgła

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW TRUSKAWIA

W piątek, 25 maja 2018 o godz. 18.00 w Centrum Kultury Izabelin odbyło się zebranie wiejskie Mieszkańców Truskawia.

 

Podczas spotkania poruszono szereg tematów związanych z codziennym życiem Mieszkańców Truskawia, planami inwestycyjnymi na najbliższe tygodnie, miesiące i lata oraz podjęto uchwałę o wydatkowaniu rezerwy w ramach funduszu sołeckiego na 2018 roku w kwocie 12.778 zł.

 

Na początku zebrania plany związane z przebudową polany i parkingu w Truskawiu przedstawiła przedstawicielka Kampinoskiego Parku Narodowego. Faza projektowa i realizacja ma odbywać się w latach 2018-2020. Koncepcja przewiduje wprowadzenie szeregu zmian i udogodnień. Ponadto poruszano sprawy związane z budową ścieżek rowerowych, dróg publicznych, porządku, odbioru śmieci i zagospodarowania starej pętli. W głównym temacie Mieszkańcy (obecnych było około 35 osób), którzy przybyli na zebranie ustalili, że rezerwę funduszu sołeckiego ( niemalże 13 tyś.) przeznaczą na doświetlenie ulic: Lisiej i Południowej (10 tyś. zł.), spacery botaniczne (400 zł.), zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców nt. ochrony pszczół i pszelarstwa (1000 zł), na uczestnictwo w szkoleniu z zakresu komunikacji z mieszkańcami dla sołtysa i rady sołeckiej (700 zł) oraz na zakup sprzętu sportowego dla KS Ryś Laski (700 zł.), ponieważ dzieci z Truskawia biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez klub.

 

Po rozdysponowaniu środków w ramach FS rozmawiano nt. organizacji pikniku sołeckiego, który odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018 r. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski i Jego Zastępca Ryszard Haczek oraz radny Edward Ciećwiecz. Zebranie prowadziła Sołtys Wanda Załęska.

 

Michał Starnowski

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW TRUSKAWIA komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się