0°C zamglenie

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW LASEK

W piątek, 7 kwietnia 2017 roku w Domu Przyjaciół Niewidomych na terenie TOnO (ul. Brzozowa 75) w Laskach spotkali się Mieszkańcy sołectwa, by porozmawiać o sprawach Gminy Izabelin i swojej miejscowości.

 

Na zebranie zorganizowane przez Sołtysa Stanisława Maciasa i Radę Sołecką przybyli Wójt Witold Malarowski i Z-ca Wójta Ryszard Haczek, Radny Andrzej Adamski oraz ponad 30 Mieszkańców.

 

Podobnie jak na innych zebraniach, w pierwszej części Mieszkańcy wysłuchali Z-cy Wójta Gminy Izabelin, który przybliżył zebranym dzisiejsze działania urzędu w zakresie inwestycyjnym i spraw bieżących (Wójt spóźnił się na spotkanie). Długo rozmawiano o sprawach sołectwa i największych problemach nurtujących miejscowe społeczeństwo, tj. o sprawach bezpieczeństwa, porządku oraz inwestycji, w tym również tych, które w przyszłości mają poprawić możliwości wjazdu do stolicy. Poruszono również sprawy budowy kanalizacji i zamierzenia w zakresie modernizacji dróg gminnych.

 

W drugiej części zebrania Sołtys i przedstawiciele Rady Sołeckiej zreferowali zebranym dotychczasową realizację inwestycji przeprowadzonych z przyznanego na ten rok budżetu sołeckiego. Przeprowadzono też głosowanie, w którym Mieszkańcy zgodzili się na zmianę przeznaczenia części tegorocznego budżetu. Zamiast remontować 10-letnie zabawki na placu zabaw zdecydowano, że zostanie zakupione nowe urządzenie. Pomysł z uwagi na znaczne koszty, częściowo będzie sfinansowany w tym roku, a częściowo w przyszłym. Do budowy tzw. "pająka" finansowo dołoży się Urząd Gminy Izabelin, a nowe urządzenie zagości na placu zabaw jeszcze w tym roku.

 

Miłym akcentem był słodki poczęstunek, który przygotowany został przez Radę Sołecką.

 

Michał Starnowski

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW LASEK komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się