0°C zamglenie

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW IZABELINA B

Rozdział części Funduszu Sołeckiego na 2017 r. i debata nad organizacją ruchu drogowego na ulicach Izabelina B.

 

21 marca 2017 roku o godz. 18.00 odbyło się zebranie Mieszkańców Izabelina B, na które przybyło około 50 osób. Zebranie na szkolnej stołówce, na które przybyli: Z-ca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek, Radni: Teresa Skowrońska i Tomasz Urbański prowadziła Sołtys Elżbieta Kowalczyk.

 

W pierwszej części zebrania, obecny na zebraniu Z-ca Wójta Gminy zreferował działania reprezentowanego przez siebie urzędu w zakresie działań ogólnogminnych i tych typowo dotyczących miejscowości Izabelin B.

 

W dalszej części zebrania rozdysponowano 8,5 tysiąca złotych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Przypomnijmy, że w zeszłym roku obecni na zebraniu sołeckim Mieszkańcy zdecydowali, że taką właśnie kwotę pozostawią w rezerwie i przeznaczą ją na cele sołectwa na jednym z pierwszych zebrań w bieżącym roku. Tak też się stało. Wprawdzie nie jednogłośnie, ale zdecydowano, że 8582,30 tysiąca złotych zostanie przeznaczone na altankę na placu zabaw (wymiana dotychczasowej), kilka ławeczek, w tym dwie na placu zabaw, kosze na terenie sołectwa oraz wymianę jednej z tablic sołeckich (na ul. Małachowskiego przy starej aptece).

 

Następna część zebrania dotyczyła organizacji ruchu ulicznego na terenie Sołectwa Izabelin B. Rozmawiano o dwóch wariantach, czyli zrobieniu w całych sołectwie (z wyłączeniem ulic: 3 Maja i Sienkiewicza) strefy 30 km/h lub wprowadzeniu "Strefy Zamieszkania", w której obowiązywałoby ograniczenie prędkości do 20 km/h, a piesi i rowerzyści mieliby pierwszeństwo przed samochodami. Ponadto w tym wariancie, zgodnie z prawem wolno byłoby parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, a progi zwalniające nie musiałyby być oznaczone znakami pionowymi. Urzędnicy gminni zaprezentowali też wizualizację modernizacji ulic: Małachowskiego, Słowackiego i Podbipięty, ale jedynie w wariancie dopasowanym do strefy 30 km/h. W zaprezentowanym projekcie uwzględniono wywyższone skrzyżowania równoległe, dwa spowalniacze i chodnik, nie uwzględniono jednak kwestii odwodnienia ulicy. Obecni na zebraniu Mieszkańcy nie podjęli jednak ostatecznej decyzji w sprawie organizacji ruchu. Wójt zobowiązał się, że dokonana zostanie zmiana w projekcie o kwestie odwodnienia, przygotowana i przedstawiona zostanie też do konsultacji koncepcja terenowa dla "strefy zamieszkania". Decyzje zatem w sprawie organizacji ruchu zapadną na najbliższym spotkaniu. Na tym spotkanie się zakończyło.

 

Michał Starnowski

 

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW IZABELINA B komentarze opinie

  • gość 2017-03-24 07:39:57

    "Urzędnicy gminni zaprezentowali też wizualizację modernizacji ulic: Małachowskiego, Słowackiego i Podbipięty, ale jedynie w wariancie dopasowanym do strefy 30 km/h." Powyższe stwierdzenie i dalsze zdanie mogą sugerować, że w strefie tempo 30 muszą być chodniki, a to nie jest prawdą, jedyne co, to Wójt powoływał się na rozmowę z anonimowymi urzędnikami powiatu, że nie zgodzą się na brak chodnika, gdyż ten "jako jedyne rozwiązanie zagwarantuje bezpieczeństwo". Osoby zorientowane wiedzą, jak dużym kłamstwem jest powyższe stwierdzenie, osobom podzielającym ten pogląd polecam lekturę materiałów dostępnych w internecie na temat plusów i minusów chodników przy drogach osiedlowych.

  • Michał Starnowski 2017-03-24 14:00:19

    Oczywiście, że nie musi być, bo przecież urząd nie zbuduje chodników przy wszystkich ulicach Izabelina B. Strefę 30 km/h można zrobić bez chodnika, ale tu wchodzi plan modernizacji tych trzech ulic, dlatego od razu planuje się "na bogato". Czy się mylę??

Dodajesz jako: Zaloguj się