0°C zamglenie

Z SESJI RADY GMINY IZABELIN

8 lutego 2017 roku o godz. 13.00 rozpoczęła się XXII sesja Rady Gminy Izabelin

 

Podczas obrad Radni w formie uchwały wyrazili sprzeciw w sprawie utworzenia Metropolii Warszawskiej w kształcie zaproponowanym przez Posła Jacka Sasina.

 

W telegraficznym skrócie. Po długiej dyskusji podjęto uchwałę w sprawie Statutu Gminy Izabelin. Radni wyrazili też zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego [2,5 mln. zł. na remont i modernizację powiatowych dróg: 3 Maja i Sienkiewicza (realizacja 2017 r.) - dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych] i emisji obligacji Gminy Izabelin na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku majątkowym nr 3 do Budżetu Gminy Izabelin na 2017 rok (budowa dróg gminnych, zakup działek pod inwestycje, rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną) - 1 898 000 zł. (milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł.), dostosowali sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą "Prawo Oświatowe". W tym punkcie zlikwidowano Zespół Szkół w Izabelinie, a utworzono Szkołę Podstawową w Izabelinie. Nierozwiązanym pozostał temat obecnego patrona gimnazjum tj. ks. Aleksandra Fedorowicza.

 

Ponadto Radni wyrazili zgodę na przekształcenie Biura Obsługi Finansowej w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin. W związku z zakupem budynku w Mościskach, w którym będą usytuowane mieszkania komunalne, Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin oraz ustanowili pomnik przyrody na prywatnej działce w Laskach.

 

Nowością w obradach Rady Gminy Izabelin był nowy system nagłośnienia, ewidencji zgłoszeń i rejstracji głosowań.

 

Michał Starnowski

 

Z SESJI RADY GMINY IZABELIN komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się