7°C pochmurno z przejaśnieniami

WYDARZYŁO SIĘ W TYM MIESIĄCU

Początek września 2017 roku obfitował w szereg społecznych wydarzeń, w których uczestniczyli Mieszkańcy Gminy Izabelin.

 

W sobotę, 2 września br. w Truskawiu na „Mokrych Łąkach” odbył się Piknik Sąsiedzki. Pomimo deszczowej aury impreza odbyła się zgodnie z planem i nie zabrakło wcześniej zapowiadanych atrakcji. Podczas spotkania zbierano również pomysły i propozycje do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawione zostały podczas zebrania sołeckiego. Odbyło się ono trzy dni później, tj. we wtorek (05.09.2017.) w Centrum Kultury Izabelin. Przy niezłej frekwencji (ponad 30 osób) długo dyskutowano nt. potrzebnych dla Mieszkańców Truskawia inwestycji. W natłoku zgłaszanych spraw ostatecznie rozdysponowano ok. 40 tyś. zaś kwotę 12 tysięcy pozostawiono w tzw. rezerwie. Mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki na organizację pikniku sąsiedzkiego, oświetlenie ulic (Łosia i Południowej w okolicach Łabędziej), zakup ławek, stołu do tenisa stołowego, materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty), spacery botaniczne, tablice informacyjne i zatrudnienie dozory na plac zabaw. Podczas zebrania zdano również sprawozdanie z realizacji FS w bieżącym roku.

 

Zebranie Mieszkańców Truskawia odbyło się we wtorek, a dzień wcześniej tj. w poniedziałek 4 września 2017 roku również w CKI spotkali się Mieszkańcy Hornówka. I w tym przypadku w debacie wzięło udział trochę ponad 30 osób. Jak wiele do zrobienia jest jeszcze w tym sołectwie można było wywnioskować na podstawie burzliwej debaty, która toczyła się przez prawie 3 godziny. I w tym przypadku zdano sprawozdanie z dotychczasowej realizacji budżetu i dokonano zmian w budżecie na bieżący rok. Ponadto prawie 52 tysiące złotych FS na 2018 rok rozdysponowano na wykonanie różnych spraw lokalnych, w tym na organizację pikniku sąsiedzkiego, dokończeniu budowy chodnika przy ul. Działkowej, utrzymanie czystości terenów zielonych oraz akcję edukacyjno-porządkową „posprzątaj po swoim psie”. W ramach zakupu materiałów promujących i informacyjnych, większość zdecydowała, aby stworzyć w formie papierowej i przekazać wszystkim Mieszkańcom kompendium wiedzy o samorządzie. Wszystko wskazuje więc na to, że powstanie taki lokalny elementarz.

 

W obydwu zebraniach, które prowadziły Panie Sołtys (Hornówek - Beata Pilaszek, Truskaw - Wanda Załęska) wzięli udział Wójtowie Gminy, Radni, członkowie Rad Sołeckich i Mieszkańcy. Oprócz spraw sołeckich omówione zostały również sprawy ogólno-gminne. Nie zabrakło zapytań nt. budowy dróg i kanalizacji, ułatwieniu dojazdu do Warszawy, czy zakupu urządzenia do mierzenia poziomu zanieczyszczenia powietrza.

 

Co więcej w Gminie Izabelin? Nie sposób nadmienić, że w poniedziałek, 4 września br. rozpoczął się Nowy Rok Szkolny 2017/2018. Reforma szkolnictwa wymusiła na włodarzach gminy wprowadzenie szeregu zmian, w tym zlikwidowanie Zespołu Szkół w Izabelinie i przemianowanie go w Szkołę Podstawową w Izabelinie.

 

Michał Starnowski

 

WYDARZYŁO SIĘ W TYM MIESIĄCU komentarze opinie

  • Paweł Sielczak - niezalogowany 2017-09-07 17:38:39

    Dzien dobry, niestety nie ma czegoś takiego jak rezerwa w funduszu sołeckim. Jeżeli do 30 września nie zbierze się kolejne zebranie wiejskie, które jako jedyne może podejmować decyzję dotyczace FS powyższa kwota nie zostanie wydatkowana w ramach funduszy sołeckich i działania za kwotę 12000 nie zostaną zerealizowane. Pozdrawiam

  • gość 2017-09-08 09:36:46

    Michał Starnowski - niezalogowany Podobna sytuacja była w zeszłym roku w Izabelinie B, tam zostawiono 8,500 tyś. zł. i dopiero na pierwszym zebraniu w tym roku rozdysponowano ww. kwotę. Link do zebrania - https://izabelin24.pl/artykul/zebranie-soleckie-mieszkancow/59923

Dodajesz jako: Zaloguj się