0°C mgła

WALNE ZEBRANIE W OSP IZABELIN

W sobotę 10 marca 2018 roku Strażacy z Izabelina podsumowali swoją działalność za 2017 rok, zaplanowali też swoje przedsięwzięcia i budżet na rok bieżący.

 

Punktualnie o godz. 17.00 w strażnicy przy ul. Matejki 33 zjawili się przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójta Gminy Izabelin Witolda Malarowskiego, Z-cy Wójta Gminy Ryszarda Haczka i Sołtysa wsi Izabelin C Ryszarda Gawina. Władze PSP reprezentował przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu kpt. Kamil Golba. Obradom przysłuchiwali się również: delegacje z OSP Laski i OSP Stare Babice oraz Prezes Honorowy OSP Izabelin dh Franciszek Górecki. Przewodniczącym zebrania został wybrany płk. poż. w spocz. Edward Gierski.

 

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono trzy sprawozdania: Prezesa OSP z działalności, Skarbnika OSP z budżetu i Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. Kolejno głos zabierali: w zastępstwie nieobecnej Pani Prezes dh Weroniki Szarpak i Skarbnika dh Łukasza Pluty, dh Marek Wilczyński oraz dh Jacek Pielak. Ten ostatni zgłosił również wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok miniony. Podczas przeprowadzonego głosowania Członkowie OSP jednogłośnie potwierdzili prawidłową działalność Zarządu OSP w 2017 roku. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabierali zaproszeni goście, w tym m. in. Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski i kpt. Kamil Golba.

 

OSP od 2000 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada na swoim wyposażeniu nowoczesne samochody oraz sprzęt gaśniczy i ratowniczy. W zeszłym roku izabelińscy Strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 135 razy, w tym 28 razy do pożarów, 100 razy do miejscowych zagrożeń i 7 razy do alarmów fałszywych. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brali udział wszyscy strażacy, zaś najwięcej razy wyjeżdżali: Jacek Szarpak 114 razy, Wojciech Ruciński 104 razy i Dariusz Skopczyński 83 razy.

 

W 2018 roku OSP planuje zakupić nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w miejsce dwóch wysłużonych (Lublina i Aro). Finansowanie nowego wozu ma odbywać się m. in. z budżetu Gminy Izabelin.

 

W OSP odbywają się cykliczne zbiórki szkoleniowe i ćwiczenia. Zarząd OSP zaprasza wszystkich mieszkańców, w tym również młodych ludzi do włączenia się w ruch ochotniczego życia.

 

Michał Starnowski

 

WALNE ZEBRANIE W OSP IZABELIN komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się