0°C mgła

TO BYŁ BARDZO AKTYWNY ROK

Strażacy z Lasek podsumowali swoją działalność w 2017 roku.

 

W niedzielę, 11 lutego 2018 roku Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach podczas zebrania sprawozdawczego podsumowali działalność swojego stowarzyszenia w 2017 roku.

 

Na zebranie przybyli: druhny i druhowie z OSP Laski oraz: Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, Sekretarz Gminy Waldemar Roszkiewicz, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP bryg. Mariusz Tymoszewicz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Edward Gierski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Izabelin druh Andrzej Adamski oraz trzyosobowa delegacja z OSP Izabelin.

 

Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Edwarda Gierskiego, zaś sekretarzem została Anna Zając-Ziemiec. Zebranie rozpoczęło się od wręczenia druhnom i druhom odznak "Za wysługę lat". Były więc odznaki za 5 lat, ale były też te za 20 i więcej lat. Warto nadmienić, że druhowi Andrzejowi Adamskiemu wręczono najwyższą tego dnia odznakę. Honorowy Prezes w szeregach OSP działa od 50 lat.

 

W dalszej części zebrania złożono szczegółowe sprawozdania z działalności oraz przedstawiono plan działania na bieżący rok. Kolejno wysłuchano: Prezesa OSP dh Włodzimierza Domańskiego, Skarbnika OSP dh Katarzynę Stempkowską i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh Mariusza Jelińskiego. Członkowie OSP jednogłośnie udzielili Zarządowi OSP absolutorium. Następnie głos zabierali goście, dziękując strażakom za okazywane wsparcie i bezinteresowne niesienie pomocy.

 

W 2017 roku Strażacy z Lasek brali udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, pokazach, manewrach, zabezpieczeniach oraz uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Alarmowo wyjeżdżali 125 razy, z czego w 21 przypadkach gasili pożary, 98 razy interweniowali przy tzw. miejscowych zagrożeniach, czyli przy wypadkach, kolizjach, pompowaniu wody i usuwaniu wiatrołomów. Nie obyło się też bez wezwań nieuzasadnionych, w 2017 roku odnotowano 6 alarmów fałszywych. W roku objętym sprawozdaniem poczyniono też niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia oraz prowadzono prace budowlane przy strażnicy.

 

W bieżącym roku OSP Laski będzie obchodzić swój jubileusz. Już 60 lat druhny i druhowie czuwają nad bezpieczeństwem Mieszkańców Lasek, Gminy Izabelin i pozostałych gmin powiatu warszawskiego zachodniego. O Strażakach z OSP Laski można czytać na stronie www.osp-laski.home.pl oraz na facebooku. Tam również znajdziecie prośbę o przekazanie 1% podatku.

 

Michał Starnowski

 

TO BYŁ BARDZO AKTYWNY ROK komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się