0°C zamglenie

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE W LASKACH

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w „Gościńcu pod Łosiem” w Mościskach przy ul. Jodłowej 1.

 

11 marca 2017 roku o godz. 17.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, Zastępca Wójta Ryszard Haczek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy (Prezes Honorowy OSP Laski) Andrzej Adamski, Sołtys Józef Stanisław Macias, Pracownik Urzędu Gminy Piotr Rzeźnicki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu st. bryg. Zbigniew Rafalski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP R.P. dh Andrzej Wasilewski oraz delegacja z OSP Izabelin. Przewodniczącym Zebrania został wybrany płk. poż. w spocz. Edward Gierski.

 

Prezes OSP Włodzimierz Domański przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok sprawozdawczy, Skarbnik OSP dh Katarzyna Stempkowska sprawozdanie finansowe, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Mariusz Jeliński po przedstawieniu swojego sprawozdania wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium. Obecni na zebraniu Strażacy poparli ten wniosek niemalże jednogłośnie, bo zaledwie przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Wiele działo się w 2016 roku w laseckiej Straży. Zakupiono samochód do ratownictwa drogowego i ratowniczego quada, wiele sprzętu i umundurowania, strażacy uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych i akcjach społecznych organizowanych na terenie Gminy Izabelin. W ramach swojej społecznej działalności przeprowadzali też pogawędki w szkołach i zabezpieczali różne wydarzenia, które odbywały się na terenie gminy.

 

Tegoroczne zebranie odbyło się poza jednostką OSP, ponieważ w chwili obecnej sala w remizie wynajmowana jest TOnO na potrzeby przeprowadzania rehabilitacji.

 

O Strażakach z OSP Laski można czytać na stronie www.osp-laski.home.pl , tam również znajdziecie prośbę o przekazanie 1%.

 

Michał Starnowski

 

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE W LASKACH komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się