10°C zamglenie

SIERAKÓW ZDECYDOWAŁ

W piątek 28 września 2018 roku odbyło się siódme, a zarazem ostatnie zebranie sołeckie poświęcone rozdziałowi funduszu sołeckiego.

 

W gronie ok. 15 osób, w obecności Z-cy Wójta Ryszarda Haczka, Sołtys Grażyny Fluder-Wasilewskej oraz rady sołeckiej debatowano na co przeznaczyć 54 tysiące złotych.

 

I tak zebrani po przeprowadzeniu rozmów i wspólnych konsultacji zdecydowali, że w 2019 roku Fundusz Sołecki przeznaczą na:

 

1. Koncepcję zagospodarowania przestrzeni, miejsc publicznych i boisk sportowych - 8 tys. zł.,

2. Organizację pikniku sąsiedzkiego - 7 tys. zł.,

3. Zagospodarowanie skwerku przy krzyżu - 3 tys. zł.,

4. Zakup koszy na śmieci - 2,5 tys. zł.,

5. Zadaszenie na placu gminnym - 5 tys. zł.,

6. Zakup ławek - 4 tys. zł.

7. Realizację wcześniej wypracowanej koncepcji - 28 tys. zł

 

Warto zaznaczyć, że sam FS dla miejscowości, to kwota z 6 pierwszych ww. pozycji (28 tys. zł.), pozostałą kwotę z pkt. 7 zapewni Urząd Gminy Izabelin.

 

Ponadto rozmawiano o sprawach Sierakowa oraz przeprowadzono głosowanie, podczas którego zmieniono przeznaczenie niewielkiej części środków finansowych przyznanych na bieżący rok.

 

Michał Starnowski

 

SIERAKÓW ZDECYDOWAŁ komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się