0°C mgła

PROJEKT "KAMPINOSKIE BAGNA"

8 lutego 2017 roku w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyła się konferencja pt. "Kampinoskie Bagna - Rozpoczęcie budowy obiektów hydrotechnicznych".

 

Gości przywitali Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski i Jego Zastępca Małgorzata Mickiewicz. Przedstawiciele KPN wprowadzili zebranych w zagadnienia związane z projektem, zaś sam projekt, jego organizację, założenia i finansowanie przedstawili Michał Miazga - Zastępca Dyrektora REC Polska i Paweł Trandziuk reprezentujący SGGW. Po konferencji zebrani mieli okazję uczestniczyć w sesji terenowej nieopodal miejscowości Sieraków.

 

"Kampinoskie Bagna" to nazwa projektu (początek 1.07.2013.), którego celem jest ochrona siedlisk mokradłowych w Puszczy Kampinoskiej. Zakładanym celem, który ma zostać osiągnięty jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska". Ma to zostać dokonane poprzez realizację trwałej poprawy uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych Puszczy Kampinoskiej, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych.

 

W ramach projektu podjęto m. in. takie działania jak wykup ok. 120 ha gruntów i budowę 37 obiektów małej retencji (progi, zastawki, przepusty i brody), których zadaniem będzie jak najdłuższe zatrzymanie wody na terenach mokradłowych (w niewielkich kanałach i obniżeniach terenowych), z dala od gruntów prywatnych. Prace (działania budowlane), które zostały poprzedzone długotrwałymi badaniami, analizami i symulacjami efektów planowanych działań będą prowadzone na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego m. in. na obszarze Wilcza Struga (gm. Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gm. Leszno).

 

Zakończenie wszystkich prac budowlanych spodziewane jest w marcu 2018 roku, przy czym w celu zapewnienia właściwych standardów ochrony przyrody prace nie będą prowadzone w okresie 15.03.-31.08.2017. Ze względów społecznych nie planuje się ograniczenia przepływu wód na głównych kanałach puszczy, tj. na Łasicy, Kanale Zaborowskim, Kanale Ł9 i Kanale Olszowieckim.

 

Budowa obiektów małej retencji będzie prowadzona w ramach projektu "Kampinoskie Bagna" kierowanego przez KPN i finansowanego ze środków Funduszu LIFE+ i NFOŚiGW. Projekt realizowany jest przy współudziale fundacji REC Polska, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Michał Starnowski

- na podstawie informacji www.kampinoskiebagna.pl

 

PROJEKT "KAMPINOSKIE BAGNA" komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się