0°C zamglenie

PROGRAM WARSZAWA+, CZY I STREFA

O tym rozmawiano na spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

Transport miejski jest to dziedzina gospodarowania polegająca na zaspokajaniu potrzeb przewozowych na obszarze zurbanizowanym: w obrębie miasta oraz w strefie podmiejskiej.

 

Jak ma wyglądać w przyszłości transport publiczny na terenie gminy Izabelin oraz w jaki sposób można udrożnić przepust na skrzyżowaniu w Mościskach - o tym rozmawiano w CKI na spotkaniu, które odbyło się 24 kwietnia 2018 roku.

 

W spotkanie w którym uczestniczył Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, Z-ca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Izabelin oraz przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego: Marcin Rumiński i Daniel Złamal przybyło około 50 osób.

 

W trakcie poruszono kwestię dostępu mieszkańców do komunikacji publicznej, gdzie przyjmuje się, że z komunikacji najczęściej korzystają ci, którzy zamieszkują w odległości 10 minut od trasy autobusowej. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie zabudowania znajdują się w ww. strefie i tak w prezentacji na jednym ze slajdów wskazano, że strefa ta nie obejmuje części Izabelina C i Lasek). Ponadto przekazano analizę ruchu na głównym skrzyżowaniu w Mościskach oraz poinformowano o możliwościach jego przebudowy (prawdopodobnie będzie do skrzyżowanie z podwójnym lewoskrętem).

 

W głównej części przybliżono zebranym założenia promowanego przez ZTM programu Warszawa+ w odniesieniu do wprowadzenia 1 strefy biletowej na terenie całej gminy. Poruszono wszystkie za i przeciw - opłaty, dopłaty. Warto zaznaczyć, że program ten (Warszawa+) skierowany jest w szczególności do mieszkańców, którzy wykupują bilety długookresowe. 1 strefa biletowa dotyczyłaby wszystkich, nawet tych niezameldowanych. Zachęcam do prześledzenia zdjęć załączonych do artykułu, gdzie część z nich zawiera fot. slajdów z wyświetlanej prezentacji.

 

W końcówce spotkania przeprowadzono głosowanie. Wszyscy obecni wyrazili wolę, alby dążyć do wprowadzenia na terenie gminy Izabelin 1 strefy biletowej. Dzień później odbyła się Sesja Rady Gminy Izabelin. Podczas obrad także Radni Gminy Izabelin poparli deklarację Wójta Gminy Izabelin w sprawie dążenia do wprowadzenie 1 strefy biletowej.

 

Kiedy miałoby to nastąpić?? Szumnie mówi się, że od 1 września br., ale byłbym ostrożny z wyznaczaniem terminów, ponieważ ostateczne decyzje podejmowane będą w Mieście Stołecznym Warszawa. Ponadto, również wyświetlanej prezentacji przy terminie wprowadzenia 1 strefy pojawił się znak zapytania.

 

Spotkanie zorganizował Urząd Gminy w Izabelinie.

 

Michał Starnowski

 

PROGRAM WARSZAWA+, CZY I STREFA komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się