26°C bezchmurnie

POLISA MIESZKANIOWA DO KREDYTU HIPOTECZNEGO - CO ZYSKAMY?

Ogłoszenia, reklamy, POLISA MIESZKANIOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZYSKAMY - zdjęcie, fotografia

Popularnym rozwiązaniem w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jest zakup nieruchomości na kredyt. Mimo tego, że banki zaostrzyły kryteria przyznawania pożyczek hipotecznych, zainteresowanie nimi w dalszym ciągu jest spore. Jednym z wymogów stawianych kredytobiorcom jest wykupienie polisy mieszkaniowej.

Polisa mieszkaniowa obowiązkowa dla kredytobiorców

Udzielając kredytu hipotecznego, bank wymaga odpowiednich zabezpieczeń m.in. w postaci stosownych polis. W tym zakresie wyróżnia się trzy rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych dla kredytobiorców:

  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie pomostowe stanowiące zabezpieczenie kredytu, zanim uprawomocni się wpis do hipoteki,
  • ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem, dzięki któremu kredytobiorca dysponujący niskim wkładem własnym może ubiegać się o wyższy kredyt.

 

Cesja polisy – czym jest i jakie korzyści daje kredytobiorcy?

Kolejnym warunkiem stawianym przez bank jest dokonanie cesji polisy. Chodzi o przeniesienie prawa do odszkodowania z kredytobiorcy na bank, który udziela kredytu. W praktyce oznacza to, że podmiotem uprawnionym do uzyskania odszkodowania jest w pierwszej kolejności bank.

 

Tu pojawiają się dwie ważne kwestie, o których należy pamiętać. Po pierwsze – bank może zgodzić się na to, aby odszkodowanie zostało przekazane kredytobiorcy. Praktykowane jest to w sytuacjach, gdy kredyt jest spłacany w terminie i bez zaległości oraz gdy nie ma przeszkód, aby kupiona na kredyt nieruchomość w dalszym ciągu stanowiła jego zabezpieczenie. Najczęściej dotyczy to przypadków, kiedy wysokość szkody jest niska. Niektóre banki już przy podpisywaniu umowy określają maksymalną kwotę odszkodowania, jaką klient otrzyma od firmy ubezpieczeniowej. Po drugie – jeśli wysokość odszkodowania w dniu jego wypłaty przekracza wartość zadłużenia, bank oddaje klientowi nadwyżkę.

Cesja polisy to dla kredytobiorcy finansowe zabezpieczenie przed utratą nieruchomości, do czego może dojść wskutek zdarzeń losowych. W przypadku poważnych zniszczeń dzięki cesji klient unika spłaty pozostałej części zadłużenia, o ile spłacił już większość kredytu, a odszkodowanie pozwala pokryć brakującą część zobowiązania.

 

Pakiet podstawowy nie zawsze wystarczy

Banki oferują klientom gotowe rozwiązania w obszarze polis mieszkaniowych, zaś ci zwykle na te propozycje przystają w obawie przed odmową udzielenia kredytu. Posiadanie ubezpieczenia do kredytu staje się jest obowiązkowe, ale równie dobrze ubezpieczenie mieszkania pod kredyt na strzezdom.pl możemy wykupić samodzielnie, wybierając najlepszą polisę na podstawie porównania kilku lub więcej ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Porównanie to także możliwość znalezienia taniej polisy mieszkaniowej zawierającej nie tylko zakres podstawowy, który jest najczęściej wybierany przez kredytobiorców chcących płacić jak najmniejszą ratę do i tak już wysokiej pożyczki spłacanej przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

Poza tym sama ochrona podstawowa, czyli ścian mieszkania w razie wystąpienia zdarzeń losowych to za mało, jeśli mienie lokatora padnie łupem złodzieja. Wtedy odszkodowanie nie zostanie przyznane.

Polisa rozszerzona – co powinna zawierać?

Mając na uwadze powyższe przesłanki, lepiej zdecydować się na opcję rozszerzoną – to, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania z strzezdom.pl w takiej właśnie wersji, jest uzależnione od wielu czynników. Towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają m.in. wartość mieszkania i jego powierzchnię, lokalizację, rok budowy oraz rodzaj zabudowy, konstrukcji i pokrycia dachowego etc. Na pakiet rozszerzony powinny składać się następujące elementy:

  • ubezpieczenie elementów stałych i ruchomych od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od ryzyka kradzieży, włamania i dewastacji,
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – przyda się, gdy np. zalejemy mieszkanie sąsiada.

 

Co daje kompleksowa polisa mieszkaniowa? Przede wszystkim spokój. Chroni przed utratą płynności finansowej, która przy spłacie kredytu ma ogromne znaczenie. Dzięki temu unikamy też pułapki zadłużenia – w przypadku braku odszkodowania za likwidację szkód musimy płacić z własnej kieszeni, a są to niestety znaczące kwoty, które powiększają zadłużenie.

POLISA MIESZKANIOWA DO KREDYTU HIPOTECZNEGO - CO ZYSKAMY? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się