0°C mgła

ODWAŻNY BUDŻET NA 2018 ROK

13 grudnia 2017 roku o godzinie 13:00 odbyła się Sesja Rady Gminy Izabelin.

 

Podczas obrad Radni podjęli Uchwałę Budżetową Gminy Izabelin na rok 2018 oraz w drodze głosowania zaakceptowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026. Uchwały podjęto niejednogłośnie, ale zdecydowaną większością głosów (jak głosowali radni znajdziecie na zdjęciach). Zanim doszło do głosowania, odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przedstawione przez Wójta propozycje (budżetu i wieloletniej prognozy) zaopiniowała pozytywnie i bez uwag.

 

Odważny to budżet, który uwzględnia deficyt w wysokości 6.800.000,00 zł. Zostanie on sfinansowany z planowanego kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł.

 

Dochody budżetu wynosić mają 64.021.276,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 57.626.277,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 6.394.999,00 zł., zaś wydatki budżetu opiewać mają na sumę 70.821.276,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53.895.980,87 zł. i wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 16.925.295.

 

Szczegółowe zapisy budżetu na 2018 roku, w tym planowane przedsięwzięcia (przypominamy, że będzie to rok wyborczy) można znaleźć na BIP UG Izabelin, w budynku Urzędu Gminy lub u Swojego Radnego/Sołtysa.

 

Ponadto w drugiej części obrad powołano do życia Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych.

 

zebrał: Michał Starnowski

 

ODWAŻNY BUDŻET NA 2018 ROK komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się