0°C mgła

KONSULTACJE W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW

7 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie, podczas którego poddano konsultacji projekty statutów sołectw w Gminie Izabelin.

 

Na spotkanie do Centrum Kultury przybyło niewiele, bo zaledwie 20 osób, w tym kilku radnych, sołtysów i członków rad sołeckich.

 

Pomimo niewielkiej liczby rozmówców, w obecności Z-cy Wójta Gminy Izabelin Ryszarda Haczka rozmawiano merytorycznie, pochylając się nad kolejnymi paragrafami zapisanymi w projekcie statutu. Zgłaszane uwagi i inne spostrzeżenia zostały omówione w gronie zebranych i zapisane, teraz będą procedowane w urzędowych pokojach. Spotkanie trwało niemalże 3 godziny.

 

Michał Starnowski

 

KONSULTACJE W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się