9°C pochmurno z przejaśnieniami

KOLEJNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW IZABELINA B

Bardzo dobrą frekwencję odnotowano na zebraniu sołeckim w dniu 28 czerwca 2017 roku.

 

O godz. 18.00 w budynku Zespołu Szkół w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 spotkali się Mieszkańcy Izabelina B (około 60 osób), aby porozmawiać na temat zaproponowanego przez Urząd projektu i przebudowy ulic: Małachowskiego, Słowackiego i Podbipięty oraz o organizacji ruchu drogowego na drogach sołectwa i przebudowie ulicy Sienkiewicza. Przy stole prezydialnym zasiedli: Z-ca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek, Radni: Teresa Skowrońska i Tomasz Urbański i Sołtys Elżbieta Kowalczyk.

 

W sprawie przebudowy ww. ulic rozmawiano nie pierwszy raz i jak zawsze były to burzliwe obrady. Ostatecznie ustalono (poprzez głosowanie), że w całym sołectwie Izabelin B (z wyłączeniem ulic Sienkiewicza) wprowadzona zostanie strefa jazdy 30 km/h, która być może w przyszłości za zgodą Mieszkańców i przy spełnieniu określonych wymogów (m. in. utwardzenie jezdni) zostanie zastąpiona strefą 20 km/h.

 

Zebrani usłyszeli również, że na dniach zacznie się remont ul. Sienkiewicza w Izabelinie. Wykonawca właśnie dostał "plac budowy". Zadanie ma być realizowane mniej więcej od skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza (Charłampa) i obejmie to skrzyżowanie lub nie (trwają uzgodnienia w ramach dodatkowych finansów) i skończy się tuż przed skrzyżowaniem z 3-go Maja. Zatem rondo nie będzie robione. Termin oddania wyremontowanej ulicy - do końca roku. Ponadto ulica 3-go Maja od Poczty do kościoła w Laskach ma zostać sfrezowana i wylany nowy asfalt.

 

Michał Starnowski

KOLEJNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW IZABELINA B komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się