8°C pochmurno z przejaśnieniami

KAMERALNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW IZABELINA B

Około 15 Mieszkańców Izabelina B rozdysponowało fundusz sołecki na 2018 rok.

 

Wieczorem, 21 września 2017 roku o godz. 18.00 (czwartek) spotkali się Mieszkańcy Izabelina B, aby rozdzielić 50 tysięcy złotych w ramach przyznanego funduszu sołeckiego oraz podyskutować na tematy związane ze swoim sołectwem i Gminą Izabelin.

 

Zebranie zdominowały tematy związane z awariami sieci energetycznych i zalegającymi w liniach gałęziami oraz nielegalnie nasadzonymi roślinami w pasach drogowych. Szczególny nacisk położono jednak na ewentualne możliwości i terminy wykonania odwodnienia miejscowości (wiele posesji jest obecnie zalewanych). Poruszono również temat niezrealizowanych remontów ulic, w tym: Sienkiewicza i Małachowskiego oraz dojazdu przez las do Hornówka.

 

Ostatecznie zdecydowano, że fundusz sołecki na 2018 rok wydatkowany zostanie na: wynajem toalety na plac zabaw, wynagrodzenie dla dozorcy, organizację spotkania integracyjnego, doposażenie placu zabaw o nowe urządzenie, zagospodarowanie placyku obok boiska (wszystko na działce przy ul. Kordeckiego) oraz zagospodarowanie skwerku przy ul. Jeremiego poprzez zakupienie i montaż w tym miejscu przyrządów do ćwiczeń (siłownia plenerowa).

 

Michał Starnowski

 

KAMERALNE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW IZABELINA B komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się