0°C mgła

BURZLIWIE ALE OWOCNIE

Czyli po zebraniu Mieszkańców Hornówka

 

W gminie Izabelin prowadzę media od ponad 4 lat, ale pierwszy raz nie zawiodłem się na Mieszkańcach Hornówka (w kontekście udziału w zebraniu sołeckim).

 

 W dniu 4 września 2018 roku, w burzliwej, ale owocnej dyskusji, przy dobrej frekwencji  rozdysponowano Fundusz Sołecki na 2019 rok.

 

Rozmowy, które rozpoczęły się o godz. 18.00 trwały ponad 3 godziny, a pomysłów na rozdysponowanie środków było naprawdę wiele. I tak 50 osób obecnych na zebraniu zdecydowało, że FS na 2019 rok w kwocie ponad 50 tys. zł. zostanie wydatkowany na:

 

 1. Zakup 40 koszy na śmieci na potrzeby sołectwa;
 2. Zakup 4 tysięcy sztuk torebek na psie odchody (do rozdystrybuowania wśród mieszkańców);
 3. Pielęgnację skweru i tablic (przy pętli);
 4. Edukację smogową (zrobienie ulotek);
 5. Organizację pikniku sołeckiego;
 6. Społeczną akcję sprzątania w sołectwie;
 7. Organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
 8. Posadowienie ławeczki przy ul. Kurowskiego;
 9. Zagadnienia (koncepcje, projekty) związane z zapewnieniem bezpieczeństwem na drogach;
 10. Wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Hornówka, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej,
 11. Zebranie i publikację archiwalnych zdjęć przedstawiających Hornówek,
 12. Komunikację społeczną (druk i kolportaż ulotek, plakatów, itp.).

 

Na zebranie, które prowadziła Sołtys Beata Pilaszek, przybyli Z-ca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek i Radni: Katarzyna Krukowska-Wiater i Marek Szkiłłądź. Rozmawiano również o kanalizacji, drogach i chodnikach.

 

Michał Starnowski

 

BURZLIWIE ALE OWOCNIE komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się