0°C zamglenie

BĘDZIE REFERENDUM GMINNE

19 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 na Nadzwyczajnej (XXIV) Sesji Rady Gminy Izabelin spotkali się Radni, by poprzeć (lub nie) projekt uchwały złożony przez grupę 5 Radnych.

 

Projekt dotyczył przeprowadzenia na terenie Gminy Izabelin referendum gminnego, w którym Mieszkańcy mieliby wypowiedzieć się, czy Gmina Izabelin ma zostać objęta przez m. st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Radni niejednogłośnie (9 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 3 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ - dwóch Radnych było nieobecnych na Sesji RG) opowiedzieli się, że takie referendum należy zorganizować.

 

Wcześniej jednak odbyła się debata w tej sprawie, gdzie jak można się domyślać pojawiło się wiele pytań. Odpowiedzi udzielali Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy.

 

Ponadto jedna z Radnych wystąpiła z wnioskiem formalnym, żeby kluczowe głosowanie przełożyć o tydzień i dopiero wówczas, podczas planowej Sesji RG Izabelin podjąć uchwałę w tej sprawie. Argumentowała to m. in. tym, że chciałaby zobaczyć stworzony przez Wójta plan kampanii informacyjnej, czyli w jaki sposób Mieszkańcy zostaną poinformowani o terminie referendum i o wszystkich za i przeciw, jakie wynikają z "przyłączenia" Gminy Izabelin do Warszawy. Tłumaczyła też, że czerwcowe referendum będzie odnosić się do projektu ustawy, która w tej formie już wówczas nie będzie istnieć. W głosowaniu jednak wniosek ten przepadł (4-ZA, 8-PRZECIW, 1-WSTRZYMUJĄCY SIĘ).

 

Warto zaznaczyć, że oprócz radnych, gminnych urzędników i sołtysów, na obrady przybył zaledwie jeden Mieszkaniec Hornówka. Zaapelował on do Wójta Gminy, aby odbyło się też spotkanie informacyjne (np. w CKI), na które zaproszeni zostaliby wnioskodawcy (Posłowie PiS) i opozycjoniści (pozostali Posłowie).

 

Referendum odbędzie się 4 czerwca 2017 roku, a Mieszkańcy będą mieli możliwość odpowiedzenia TAK lub NIE na następujące pytanie: "CZY JEST PAN/PANI ZA TYM, ŻEBY M. ST. WARSZAWA, JAKO METROPOLITARNA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBJĘŁA GMINĘ IZABELIN ?"

 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum i wszelkie informacje będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Izabelin, nośnikach internetowych oraz różnego rodzaju plakatach. Nasz Portal Izabeliński oczywiście również włączy się w informowanie lokalnej społeczności.

 

Ważne! Referendum odbędzie się pod warunkiem, że Wojewoda Mazowiecki wyrazi zgodę na jego przeprowadzenie. (może się zdarzyć, że nie wyrazi zgody, podobnie jak zablokował wcześniej referendum warszawskie).

 

Organizacja referendum w dniu 4 czerwca 2017 roku może kosztować około 16 tysięcy złotych. Koszty pokryte zostaną z budżetu Gminy Izabelin.

 

Podobnie jak w Gminie Izabelin, referenda w tej sprawie odbędą się m. in. w Starych Babicach, Błoniu i w Ożarowie Maz. Radni tamtych gmin już wcześniej podjęli stosowne uchwały w tej sprawie. Wszystkie samorządy chcą przeprowadzić swoje referenda w dniu 4 czerwca br. Data nieprzypadkowa, bo w tym właśnie dniu, w 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. 4 czerwca, to również Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.

 

Michał Starnowski

 

BĘDZIE REFERENDUM GMINNE komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się